integralni Marketing

im&c

i Komunikacije

Vizija

Vizija

Biti prva agencija po izboru klijenata.

Misija

Misija

Tim iznimnih profesionalaca, fokusiran i discipliniran, sa znanjem i maštom, spreman svakom klijentu dati vrhunske rezultate i dodanu vrijednosti u području odnosa s javnošću.

Tko smo mi?

Naš tim

Upoznajte nas

ankica_ozbiljna
Vlasnica

Ankica Mamić je vlasnica agencije IM&C. Marketingom odnosno odnosima s javnostima bavi se već više od 20 godina te ju, temeljem ostvarenih rezultata te današnjeg utjecaja, s pravom možemo nazvati pionirom odnosa s javnošću u Hrvatskoj.  Ovlašteni je CIPR predavač  te članica  Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ),  International Public Relations Association (IPRA), Chartered Institute of Public Relations (CIPR),  European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA).

ivica_ozbiljna
Direktor

Ivica Mamić je direktor IM&C agencije te je u PR struci već 15 godina. Njegova specijalnost su krizno komuniciranje i odnosi s medijima. Zadužen je za odnose s klijentima, a tijekom svog rada vodio je neke od najvećih hrvatskih kompanija. Njegova specijalnost je i organizacija evenata, kod kojih svojim znanjem i bogatim iskustvom, s posebnim žarom pronalazi pravo rješenje za svakog klijenta. Član je Suda časti HUKA-e te je također član HUOJ-a.


martina_ozbiljna
Starija Savjetnica

Od 2002. godine je u agenciji IM&C, na početku na poslovima vezano uz planiranje i zakup medija, a kasnije vezano uz odnose s javnostima. Danas kao stariji savjetnik u odnosima s javnostima radi na projektima osmišljavanja i provedbe godišnjih komunikacijskih strategija za klijente iz prehrambene, tekstilne, osiguravateljne industrije te trgovine. Svoja novinarska znanja svakodnevno koristi u odnosima s medijima, osmišljavanju komunikacijskih planova, pripremi priopćenja i advertiorala. Članica je Upravnog odbora HUKA-e.

natasa_ozbiljna
Starija savjetnica

U IM&C agenciji radi od 2002. godine, dok danas kao stariji savjetnik u odnosima s javnošću odgovara brojnim izazovnim komunikacijskim projektima, s naglaskom na strateški vođenim komunikacijama. Kako je početak njene karijere bio vezan uz bankarstvo i uspostavu odnosa s javnošću upravo u ovoj djelatnosti, svakodnevnim radom sa zadovoljstvom spaja svijet brojaka i svijet riječi, osmišljavajući i provodeći godišnje komunikacijske strategije za klijente iz financijske industrije, infrastrukture, hotelijerstva te lokalne uprave i samouprave. Članica je Nadzornog odbora HUKA-e, Nadzornog odbora HUOJ-a te dobitnica nagrade PRO PR za promicanje i doprinos struci.

petra_ozbiljna
Starija savjetnica

U IM&C agenciji radi od 2006. godine. Karijeru je započela u marketinškoj agenciji TBWAZAGREB, članici međunarodne, TBWA mreže, dok danas, kao stariji savjetnik u odnosima s javnošću uspješno surađuje s domaćim ali i međunarodnim klijentima. Projekti u kojima su njeno iskustvo i širina potrebna za međunarodne projekte posebno došli do izražaja su oni iz IT industrije kao i avio industrije. Financijskim znanjem svakodnevno sudjeluje u osmišljavanju komunikacijskih strategija za klijente iz te industrije.

stana_ozbiljna
Savjetnica i voditeljica ureda

Stana je počela s radom u IM&C agenciji 2007. godine. Započela je s radom u odjelu za edukacije gdje se iskazala svojim sposobnostima organizacije. Trenutno radi na poziciji savjetnice i voditeljice ureda te je zadužena za organizaciju ureda, financije i ljudske resurse. Vrhunski je poznavatelj javnih natječaja te joj bez kompromisa prepuštamo brigu oko pripreme natječajne dokumentacije. Svakodnevno koordinira radom ureda te je zadužena za komunikaciju s dobavljačima i klijentima.


img_8355
Community manager

Pridružila se IM&C agenciji početkom 2016. godine te je zadužena za produkciju i vođenje uspješne online komunikacije. Prije dolaska u IM&C radila je u agenciji za digitalni marketing i odjelu korporativne komunikacije Vipneta. Radeći s mnogim klijentima stekla je izvrsne vještine u organizaciji i strateškom planiranju. Također sudjelujući u projektima razvila je sposobnosti izrade marketinških planova,  strategije komuniciranja i rebrandinga loga kompanije.

suzy_za_web
Mlađa savjetnica

Suzana Jovanović radi u IM&C agenciji od siječnja 2015. godine kao mlađa savjetnica. Prva radna iskustva stekla je na radiju još za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja, gdje je kao voditelj i novinar provela devet godina. Izazove poslovnog dijela života nastavila je prihvaćati u telekom industriji, radom uz studij odnosa s javnostima. Danas radi u odnosima s javnošću, a najveća joj je ljubav upravo brand PR. Ne manje izazovno za nju je i područje korporativnog, projektnog i event menadžmenta, a nedavno je zaplivala i u glazbeni PR. Community management i društveno odgovorno poslovanje njezina su životna svakodnevnica. Naime, voditeljica je humanitarne inicijative Komuniciraj humanitarno i članica HUOJ-a.

hrvoje_ozbiljna_web
Mlađi savjetnik

Početkom 2015. pridružio se timu IM&C-a čime je ispunio svoju želju za radom u PR-u. Završio je Preddiplomski studij poslovne ekonomije na VPŠ Libertas. Nakon prethodnog iskustva u prodaji odvažio se napraviti novi korak i svoje znanje nadograditi novima s područja komunikacije i PR-a. Sinergijom prodaje i novih znanja iz područja PR otvorit će nove prostore.

imctim

Ne samo kreativnost

IM&C usluge

Ideje koje vode do novih akcija

Osmišljavanjem i implementacijom komunikacijske strategije, zajedno s kontinuiranim savjetovanjem u području odnosa s javnošću, pomažemo našim klijentima da ostvare svoje ciljeve uz značajan i mjerljiv utjecaj na poslovnim rezultatima. Individualno kreiramo komunikacijsku strategiju za svakog našeg klijenta, prema kojoj određujemo daljnje aktivnosti. Savjetujemo klijente u odnosima s medijima te također pružamo potporu pri uspostavi i održavanju odnosa s kupcima, zaposlenicima, dioničarima, klijentima, medijima, institucijama, državnim tijelima i ostalim javnostima ključnim za pozicioniranje u javnosti.

Korporativno komuniciranje je kompleksno i obuhvaća upravljačku komunikaciju, marketinšku komunikaciju i organizacijsku komunikaciju. Korporativna komunikacija je odgovorna za sve komunikacijske odnose korporacije pa tako i za izgradnju korporativnog identiteta kao i imidža korporacije koji utječe na njezin ugled. Ugled korporacije ključan je za njezin poslovni uspjeh. Kako bi upravljanje korporativnim komunikacijama bilo uspješno potrebno je kvalitetno uskladiti komunikacije sa svim ciljanim javnostima. IM&C agencija pruža savjetodavnu uslugu i operativno pomaže u upravljanju korporativnim komunikacijama.

Komuniciranjem putem medija komuniciramo  s ukupnom javnosti klijenta te time stvaramo sliku o klijentu i njegovim zaposlenicima. Dobri odnosi s medijima važni su za ugled tvrtke na svim njezinim razinama i zbog toga je iznimno važan način na koji se komunicira s medijima. Ovisno o poruci koju klijent želi prenijeti javnosti i određenim komunikacijskim ciljevima potrebno je odabrati odgovarajuće komunikacijske alate. IM&C svojim klijentima pruža potporu u pripremi medijskih priopćenja, pozivnica, odgovora za medije,  demantija i izvješća kao i u sveukupnom upravljanju odnosima s medijima.

Kvalitetna i podrobna analiza omogućuje lakše buduće planiranje i točan izračun povrata investicije u usluge upravljanja odnosa s javnostima. Prava informacija u pravo vrijeme u današnjem je svijetu od neprocjenjive vrijednosti. Rezultati detaljne analize predstavljaju polazišta daljnjeg djelovanja. IM&C klijentima pruža kvalitativne i kvantitativne analize medija i sadržaja te ih ovisno o potrebama pojedinog klijenta isporučuje u prikladnim izvještajima.

Komuniciranje financijskih informacija je jako osjetljivo i specifično te je savjet stručnjaka izuzetno važan kako bi se doseglo ciljane publike. Pravovremenim komuniciranjem postiže se razumijevanje kod ciljanih javnosti kroz prihvaćanje te poruke te se izgrađuje njihovo povjerenje. Reputacija tvrtke ne ovisi samo o postojanju poslovne strategije već i o pravilnoj komunikaciji te strategije ciljanim javnostima. Komuniciranje trenutne pozicije kao i buduće strategije odražava se pozitivno na financijsku poziciju kompanije, a time i na cjelokupni ugled kompanije. IM&C svojim klijentima stvara odgovarajuće komunikacijske strategije i savjetuje ih u procesima spajanja i preuzimanja te priprema i objavljivanja javnih ponuda.

Savjetujemo klijente kako prebroditi krizne situacije koje mogu nastati uslijed spajanja i preuzimanja tvrtki, ali i otpuštanja, nesreća i drugih potencijalno kriznih situacija. Ugled tvrtke izgrađuje se dugoročnim i predanim radom, a može se izgubiti u samo jednoj pogrešno vođenoj kriznoj situaciji. Posebnim alatima i metodama, ali i znanjem te stečenim iskustvom možemo predvidjeti i upravljati kriznim situacijama i tako pravodobno prepoznati situacije koje mogu utjecati na ciljeve klijenta. IM&C savjetuje i pomaže klijentima u svim koracima kako bi kriza ostavila što manje posljedice na ugled kompanije.

Globalizacijom proizvoda i usluga kupci na raspolaganju imaju sve veći izbor. Kvalitetno upravljanje brand PR-om omogućuje Vašem proizvodu ili uslugama da se istaknu među ostalim proizvodima i uslugama te se kvalitetnim i strateškim brand PR-om može direktno utjecati na prihode od prodaje. IM&C stručnjaci redovito osmišljavaju i provode komunikacijske koncepte za brand PR posebno prilagođene potrebama svakog pojedinog klijenta.

Promjene u kompaniji mogu biti posebno izazovne i delikatne, stoga je potrebno posebnim metodama i instrumentima predvidjeti i pravodobno prepoznati situacije koje mogu ugroziti ciljeve organizacije. IM&C savjetuje i pomaže klijentima da potencijalne krize zbog promjena budu rjeđe, kraće te da ne ostave posljedice.

Za uspjeh samog događaja ključna je temeljita organizacija i planiranje događaja te dobivanje pažnje javnosti i medija koji  ga prate. IM&C tim osmišljava i organizira važne evente za klijente, bilo da se radi o konferencijama za medije, velikim stručnim skupovima, koncertima, obljetnicama ili proslavama.

IM&C upravlja komunikacijom s ciljanim skupinama putem društvenih mreža. Ova usluga uključuje vođenje profila na društvenim mrežama, redovno plasiranje relevantnog sadržaja, animiranje korisnika te odgovaranje na sva pitanja korisnika. Prije svega, pripremamo strategiju organizacije za društvene mreže u kojoj definiramo ciljeve organizacije. Također kontinuirano pripremamo nove prijedloge i sadržaj na osnovi kreirane osnovne strategije.

Za projekte koje financira EU ključna je vidljivost i zapaženost samog projekta. IM&C za svaki takav projekt osmišljava pomno razrađenu komunikacijsku strategiju te provodi strateški postavljene komunikacijske aktivnosti. „Visibility“ je ključan dio svakog europskog projekta i IM&C svojim savjetima klijentu omogućava dobivanje dodatnih bodova prilikom  prijavljivanja projekta za EU fondove.

Prenošenje željene poruke ciljanoj javnosti uvelike ovisi o govorniku  i njegovom nastupu. Medijski trening je neophodan za sve one koji se svakodnevno obraćaju medijima te pomaže u izgradnji samopouzdanja i svjesnosti o samom sebi, što u konačnici rezultira vrhunskim prezentacijskim i komunikacijskim vještinama, osobnim zadovoljstvom te nenadoknadivom prednosti osobnog pozicioniranja u stručnoj i općoj javnosti. Naš tim čine vrhunski novinari i PR stručnjaci te smo eksperti za odnose s medijima s potvrđenim višegodišnjim iskustvom. Udvostručenim pristupom – zajedničkim radom stručnjaka PR-a i novinara omogućujemo razumijevanje procesa stvaranja vijesti i prijenosa poruka. IM&C medijski trening podijeljen je na teorijski i praktični dio. Teorijski dio upotpunjuje praktični i govori o važnosti i tajnama kvalitetnog javnog nastupa. Praktični dio sastoji se od simulacija intervjua za pisane i elektroničke medije odnosno Vašeg osobnog snimanja kamerom i intervjuiranja prije samog treninga te za vrijeme treninga. Na taj se način određuje sadašnja pozicija te se radi na unapređenju. IM&C medijski trening prilagođen je svakom pojedincu posebno jer jedino tako se mogu ostvariti odlični rezultati koje od IM&C-a s pravom možete očekivati.

Ulaskom u Europsku uniju stvoreni su dodatni izazovi za sve gospodarske subjekte u Hrvatskoj. Nestale su trgovinske barijere u odnosu na zemlje članice te su inozemni gospodarski subjekti postali prisutni na hrvatskom tržištu na kojem prije nisu bili. Istovremeno hrvatskim tvrtkama otvorila su se vrata novih tržišta. IM&C EURO PR obuhvaća upravljanje sveobuhvatnim odnosima s javnostima i pružanje svih IM&C–ovih usluga. IM&C u suradnji s partnerskim agencijama u državama regije nudi podršku i savjete za poslovanje na tržištu EU ili sa subjektima na tržištu EU. S entuzijazmom se pristupa kreiranju najbolje komunikacijske ponude koja odgovara potrebama pojedinog klijenta i koja podržava poslovne ciljeve koje si je klijent postavio. Kvalitetna mreža prepoznatih stručnjaka – poslovnih partnera IM&C-a u Hrvatskoj i EU zoni na  tom putu  će svakako doprinijeti ostvarenju ciljeva klijenta na EU tržištu.

WOM koncept sastavni je dio strategija koje agencija izrađuje za klijente. IM&C je od 2007. godine član međunarodne organizacije WOMMA (Word of Mouth Marketing Association). Suradnjom sa članovima i razmjenom iskustava i znanja IM&C kontinuirano unapređuje svoje djelovanje. WOM uključuje tradicionalne marketinške i PR tehnike, te ih dodatno obogaćuje i proširuje i stavlja naglasak na dvosmjernu komunikaciju i prihvaćanje povratne informacije koji izravno utječu na veći kredibilitet i kvalitetu komuniciranja. To  uključuje odabir “influentialsa” ili zagovaratelja koje se povezuje s konkretnom uslugom ili proizvodom koji im se daje na korištenje i upoznavanje. Prilagođenim anketama prate se impresije svakog pojedinog zagovaratelja, dok ih on, istinski vjerujući u tvrtku, proizvod ili uslugu, usmenom predajom širi (preporučuje) dalje. Kako se sve veći dio komunikacije danas odvija na internetu, IM&C u PR komunikacijski mix svakodnevno uključuje i online aktivnosti, kroz web zajednice, forume i blogove te druge načine komunikacije na webu.

 

 

Članstva u stručnim organizacijama

Zadovoljstvo klijenta

Reference

na prvo mjestu

Rezultat našeg talenta. Planiranjem i pregovaranjem dolazimo do savršenog rješenja.

Uvijek

Kontaktirajte nas

Dostupni

Do you have any idea in mind? Contact us, we will give you the answer you expect.