VIZIJA
Biti agencija prvog izbora kompanijama i klijentima u građenju odnosa s javnošću.
MISIJA
Tim iznimnih profesionalaca,
fokusiran i discipliniran, sa znanjem i maštom,
spreman svakom klijentu dati vrhunske rezultate i
dodanu vrijednosti u području odnosa s javnošću.

ČLANSTVA U STRUČNIM ORGANIZACIJAMA